top of page

Privacy Verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) van kracht. Het doel is om de persoonlijke gegevens van de Europese burger beter te beschermen. Hieronder leest u meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Rustic Delight kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rustic Delight, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rustic Delight verstrekt. Rustic Delight kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)

- Uw adresgegevens (zowel factuuradres als afleveradres)

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Uw betaalgegevens

- Uw BTW-nummer (indien van toepassing)
- Uw KvK-nummer (indien van toepassing)


Waarom Rustic Delight gegevens nodig heeft

Rustic Delight verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per post te kunnen benaderen indien u telefonisch of per e-mail onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rustic Delight uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


Hoe lang Rustic Delight gegevens bewaart

Rustic Delight bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Rustic Delight verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Rustic Delight worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rustic Delight gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rustic-delight@outlook.com. Rustic Delight zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Rustic Delight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rustic Delight maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rustic Delight verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rustic Delight op via rustic-delight@outlook.com.

www.rustic-delight.com is een website van Rustic Delight.

Cookie Verklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Rustic Delight gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

bottom of page